"

Vad tycker du om digitalisering?

den 5 mars 2018 kl 11:44

Åsele bygderåd och Videoteknik driver i samarbete med kommunen ett Leaderprojektet som heter RuralFlow. Det handlar om att hitta bra och nya sätt för att förbättra kommunikationen i kommunen.

Som start i projektet vill de veta hur Åselebor ser på kommunikation och digitalisering. För att undersöka det genomförs en enkät. Klicka vidare här för att komma till den. Den kommer också att finnas att fyllas i på papper för den som vill det.

Klicka vidare här för att komma till enkäten

Pappersenkäter kommer att finnas på biblioteket och några av butikerna.

Sista dag att svara på enkäten är 3 april.

Tack för din hjälp!

.