"

Händelsearkiv

Nya rutiner vid hämtning av hushållssopor

2018-06-19 den 19 juni 2018 kl 18:00

I slutet av juni början juli 2018 töms samtliga sopkärl i Åsele kommun med ett sidlastande fordon. Bytet av fordon innebär en effektivare hantering av sopkärlen, men framförallt, en ökad säkerhet för renhållningsarbetarna.

Bytet av hämtningsfordon innebär i praktiken att hämtningsfordonet kör upp jämsides med sopkärlet och tömmer det via en lyftarm som är monterad på höger sida av fordonet.

Du som abonnent behöver därför säkerställa att hämtningsfordonets lyftarm kan komma åt ditt kärl. Det gör du på följande sätt:

Läs mer »


Problem med telefonin

2018-06-19 den 19 juni 2018 kl 14:03

Kommunens växel har problem för tillfället, det går varken att ringa till  kommunens tjänstemän, dessa kan heller inte ringa ut.

Felet beräknas avhjälpt senast 12.00 onsdag 20/6.

Läs mer »


Avbrott i fjärrvärmen

2018-06-18 den 18 juni 2018 kl 15:17

På grund av kulvertreparationer kommer fjärrvärmeleveransen att vara avbruten:

Onsdag 20 juni fr.o.m. kl 11.00 och beräknas vara tillbaka ca 20.00

Detta kommer att beröra delar av samhället.

Åsele Energiverk AB
Tel. 070-341 67 41

Läs mer »


Vattenproblem i Gafsele

2018-06-18 den 18 juni 2018 kl 07:58

Det är för närvarande problem med vattenleveransen i Gafsele.
Felsökning pågår.

Vatten finns att hämta i utställd tank vid f.d. skolan.

Tekniska avdelningen

Läs mer »


Eldningsförbudet upphör

2018-06-15 den 15 juni 2018 kl 14:04

Räddningschefen i Åsele kommun har beslutat att häva det rådande eldningsförbudet i Åsele kommun från och med 180615 kl. 14:00.

Räddningstjänsten uppmanar ändå till stor försiktighet vid all eldning utomhus, då det lokalt fortfarande finns områden som har stor spridningsrisk med anledning av långvarig torka.

Se till att ha släckutrustning nära till hands även om du eldar i liten omfattning.
Lämna aldrig en eld obevakad och släck ordentligt när du är klar.

Läs mer »


Åsele kommun söker sommarvikarie Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast

2018-06-15 den 15 juni 2018 kl 08:12

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Läs mer »


Alla barn har rätt till en rolig sommar!

2018-06-13 den 13 juni 2018 kl 15:15

Programmet för sommarlovsaktiviteterna 2018 är nu klart.
Föreningar, organisationer och studieförbund har sökt bidrag från Åsele kommun för att genomföra gratis aktiviteter för barn mellan 6-15 år under hela sommaren.

Läs mer »


Åsele kommun söker Deltidsbrandmän till räddningstjänsten Åsele/Fredrika

2018-06-12 den 12 juni 2018 kl 16:03

Arbetsuppgifter
Arbete som brandman inom Åsele eller Fredrika räddningstjänst med arbetsuppgifter som sträcker sig över ett brett område. Focus ligger på att hjälpa andra som hamnat i svårigheter i samband med olyckor av olika typer.

Läs mer »


Besök av länsstyrelsen

2018-06-01 den 1 juni 2018 kl 09:03

Ledningsgruppen från länsstyrelsen träffade tjänstemännens ledningsgrupp i Åsele kommun, måndag 28 maj. Det var en kreativ dag med många tankar och idéer med utbyte av erfarenheter. Under dagen samtalades bland annat om hur vi ska fortsätta utveckla vårt goda samarbete.

Läs mer »