Välkommen till Åsele kommun

 • Konsumentvägledaren informerar

  2017-06-28 den 28 juni 2017 kl 07:43

  Se upp med kreditkortsfakturan

  Om du inte ändrat beloppet på din kreditkortsfaktura kan du hamna i en ofrivillig avbetalning, med räntekostnader som följd. Flera stora banker har inte totalskulden, utan lägsta avbetalningsbelopp förifyllt när du ska betala din kreditkortsfaktura.
 • Åsele kommun söker Teknisk Ingenjör

  2017-06-27 den 27 juni 2017 kl 14:11

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Information om avstängning av bro

  2017-06-21 den 21 juni 2017 kl 07:19

  Trafikverket informerar om följande underhållsarbete i Åsele kommun.

  Under vecka 26 kommer det att råda begränsad framkomlighet på väg 928 vid Sämsjön.

  Kvällen/natten mot den 30/6 kommer vägen att vara helt av stäng på grund av reparationsarbeten på bron över Sämsjön på väg 928.

  Frågor besvaras av Trafikverkets Gerhard Barrestål 070-5927875 eller entreprenören Svevias Micael Jonsson 070-2280668
 • Konsumentvägledaren informerar

  2017-06-19 den 19 juni 2017 kl 13:48

  Konsumentverket behöver allmänhetens hjälp med att förhindra olyckor vid obemannade hoppborgar.
  Ser du några sådana, så fota gärna och skicka in till Konsumentverket.

  Ingrid Elebrink                            
  Konsumentvägledare
 • Åsele kommun söker Teknisk chef

  2017-06-15 den 15 juni 2017 kl 07:32

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

 • Åsele kommun söker Administrativ chef

  2017-06-15 den 15 juni 2017 kl 07:15

  Åsele kommun söker en Administrativ chef till Intern service

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Sommarlovsaktiviteter 2017

  2017-06-13 den 13 juni 2017 kl 08:19

  Alla barn har rätt till en rolig sommar!

  Programmet för sommarlovsaktiviteterna 2017 är nu klart.

  Föreningar, organisationer och studieförbund har sökt bidrag från kommunen till att genomföra gratis aktiviteter för barn mellan 6-15 år under hela sommaren.
 • Åsele kommun söker Ekonomihandläggare

  2017-06-08 den 8 juni 2017 kl 07:37

  Åsele kommun söker en ekonomihandläggare till försörjningsstöd

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Hembygdsområdet sommaren 2017

  2017-06-07 den 7 juni 2017 kl 15:14

  För bokningar av kaffestugan och bagarstugan kontakta Britt-Eva Johansson 070 - 716 66 92

  För bokningar av guidning kontakta turistbyrån 0941 - 140 78

  På turistbyrån finns försäljning av Åselesmycket och Jägerlappen
 • SLAMTÖMNING AV ENSKILDA SLAMBRUNNAR

  2017-06-07 den 7 juni 2017 kl 10:59

  De brunnar som tömdes år 2016 kommer utan särskild anmälan att tömmas även i år.
  Dock måste eventuellt nytillkomna fastighetsägare/brukare anmäla att de vill ha tömning.
  Gör detta till telefon 0941 – 140 46, eller lastbilen på telefonnummer 070 – 288 03 91.

  Enligt föreskrifter om avfallshantering, antagen av kommunfullmäktige
  2002-09-30 § 40 skall slambrunnar till åretruntboenden tömmas en gång per år.

  TÖMNINGSPERIOD.

  Tömningsperioden inleds i mitten av juni månad och fortgår tills alla brunnar är tömda.
 • E-lönebesked

  2017-01-27 den 27 januari 2017 kl 08:44

  Du som är anställd och avlönad i Åsele kommun, Åsele Energiverk eller Åsele Näringslivsstiftelse kommer i fortsättningen att få ditt lönebesked elektroniskt. Det betyder att du, istället för ditt tryckta lönebesked, får ett e-lönebesked. E-lönebeskedet innehåller samma information som det tryckta lönebeskedet.
 • Länstrafiken informerar

  2014-03-07 den 7 mars 2014 kl 08:37

  Kollektivtrafiken utgörs av ringbilar i Åsele kommun

  Ringbilen kan beställas en dag i veckan i respektive område och målpunkten är serviceorterna Åsele och Fredrika. Ringbilen går mitt på dagen med uppehållstid i serviceorterna kl. 10-12. Hämtnings- och lämningstider avgörs på avstånd till serviceorten.
 • Marktransporter (Flygtaxi) till Flygplatsen i Vilhelmina

  2013-03-27 den 27 mars 2013 kl 08:49

  Åsele, Dorotea och Vilhelmina kommuner har nu träffat en överenskommelse om fortsatt låga priser för resor till och från regionens tätorter till Flygplatsen i Vilhelmina (South Lapland Airport).

  Motivet har främst varit att öka beläggningen på flygplatsen för regionens medborgare, näringsliv och besöksnäring. Utgångspunkten har varit flygplatsens betydelse för att tillgodose goda kommunikationer och tillgänglighet.

  Överenskommelsen innebär att varje resenär endast betalar 300 kronor per resa. Familj med 2 vuxna och 1 eller 2 barn betalar 450: - per resa. Bokning sker via Flygplatsen i Vilhelmina.

 • South Lapland Airport

  2012-02-16 den 16 februari 2012 kl 11:30

  Södra Lappland bildar flygplatsbolaget South Lapland Eco Invest AB.

  Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsunds kommuner går gemensamt in i bolaget med syfte att utveckla och bygga ut flygplatsen i Vilhelmina så att större plan från både Sverige och Europa kan landa.
 • Åseles postnummer

  2011-03-07 den 7 mars 2011 kl 08:25

  Från och med den 7:e mars har Åsele och Fredrika nya postnummer.