Myndigheter

.

-- Länsstyrelsen AC.jpg    Länsstyrelsen

Via länsstyrelsen kan du få hjälp att söka företags- och investeringsstöd. Du kan få hjälp med bland annat investeringar, konsultköp, organisationsutveckling, stöd för nya innovationer, arbetsplatsförlagd utbildning och tillväxtsatsningar. Detta sker genom olika slags företagsstöd.

  • Regionalt bidrag till företagsutveckling
  • Regionalt Investeringsstöd
  • Innovationsfinansiering
  • Sysselsättningsbidrag
  • Transportstöd

 

-- Tillvaxtverket.jpg   Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet.

Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft och nationell och regional utvecklingskraft. Här kan du söka bidrag och få hjälp med stöd och kunskap för ditt företags utveckling.

 

-- Jordbruksverket_CMYK.tif    Jordbruksverket

Jordbruksverket arbetar för att uppfylla målen för jordbruks- och livsmedelspolitik. Målen är att verka för en konkurrenskraftig, miljö- och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna och att skapa förutsättningar för ett livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden.

Jordbruksverket beslutar bland annat om exportbidrag, handjursbidrag, nationella stöd, mjölkkvoter och bidragsrätter. Däremot är det länsstyrelserna som beslutar om de flesta direktstöden till jordbrukare.

.

Senast uppdaterad: 2012-12-14