Slamtömningsavgifter 2018


Slamtömning av enskilda brunnar

Avgifter 2017 Inkl. moms
En slambrunn på en fastighet 1 100:-
Två slambrunnar på en fastighet   1 563:- 
    
5 meter extra slang    300:- 
   
Framkörningsavgift, vid ej tömd brunn *     279:-
   
EXTRA TÖMNING SLAMBRUNN  
   
Framkörningsavgift     676:-
Akut vardag 1 163:-
Inom ett dygn    913:-
Inom 8 dygn    538:-
Tillägg extra brunn/tank > 4m3    313:-
   
Per timme vid brunn     608:-

 * Avgift för framkörning till brunn som ej går att slamsuga på grund av
hinder eller bristfällig väg som ej meddelats tekniska kontoret senast 1 juni.

 

 

Utöver framkörningsavgift debiteras alltid 1 timme arbetstid vid brunn.

Senast uppdaterad: 2018-01-23