"

Händelsearkiv

En smart lunch

2018-01-16 den 16 januari 2018 kl 08:19

Välkommen Företagare på informationslunch!

Det händer mycket i Åsele - nya företag startas, etableringar görs och företagarklimatet bubblar!

Läs mer »


Var med och påverka framtidens polismyndighet

2018-01-15 den 15 januari 2018 kl 12:33

Polisen ska enligt regeringen växa med 10 000 medarbetare till år 2024 och har fått ett resurstillskott från regeringen på 7,1 miljarder kronor för åren 2018 till 2020.

Läs mer »


Åsele kommun söker Arbetsledare GVA

2018-01-12 den 12 januari 2018 kl 09:59

Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.

Läs mer »


Ta med ditt resekurage!

2018-01-08 den 8 januari 2018 kl 15:26

Med anledning av Musikhjälpens tema Barn är inte till salu vill Länsstyrelsen uppmärksamma Resekurage (www.resekurage.se) och Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (www.nmtsverige.se).

Läs mer »


Åsele kommun informerar om renhållningen under Jul & Nyårshelgen

2018-01-03 den 3 januari 2018 kl 06:50

Under helgdagarna kommer sopturerna att bli förskjutna.

Ställ ut tunnorna i god tid ordinarie tömningsdag, helst kvällen innan och låt dem stå kvar tills de blivit tömda.

God Jul och Gott Nytt År önskar Tekniska avdelningen

Läs mer »


Tillgänglighetspris 2017

2018-01-03 den 3 januari 2018 kl 06:49

Åsele kommun Tillgänglighetsråd har fått till uppgift att varje år dela ut ett tillgänglighetspris. Första året som priset utdelades var för 2014.

Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska tilldelas priset för 2017. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller organisation som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i Åsele Kommun under 2017. Tänk på att tillgänglighet kan vara bemötande, kunna ta sig in i en lokal, doftfritt, elsanerat, hörslingor mm.

Förslag kan lämnas av personer, föreningar eller organisationer och ska skickas till Åsele kommun, Tillgänglighetsrådet, 919 85  Åsele.

Vi vill ha in Era förslag senast 28 februari 2018.

Läs mer »