"

Information angående gatuarbeten på Bergsgatan Åsele

den 3 oktober 2016 kl 13:16

Med början V40 kommer kommunen att utföra underhållsarbeten på en del av Bergsgatan.
Från kurvan vid Bergsgatan 13 ner till korsningen vid Adamsgatan.
Totalt är sträckan som berörs 130 - 140 meter.

Arbetet kommer att bestå av reparationer i VA-nätet, bortrivning av trottoarer och asfaltbeläggning på hela gatubredden, urgrävning och utbyte av gatans bärlager.

Under sommaren 2017 avslutas arbetet med justering och ny asfaltbeläggning.

Tyvärr kommer detta att innebära störningar i framkomligheten under tiden arbetet pågår.
Periodvis kommer delar av eller hela gatubredden att vara avstängd.
Vi ber om ert överseende med de olägenheter som detta medför.

Tekniska Avdelningen.