"

Åsele kommun informerar om renhållningen under Jul & Nyårshelgen

den 3 januari 2018 kl 06:50

Under helgdagarna kommer sopturerna att bli förskjutna.

Ställ ut tunnorna i god tid ordinarie tömningsdag, helst kvällen innan och låt dem stå kvar tills de blivit tömda.

God Jul och Gott Nytt År önskar Tekniska avdelningen