"

Digital anslagstavla

den 2 februari 2018 kl 10:20

Enligt den nya kommunallagen ska alla kommuner i Sverige anslå sina justerade protokoll digitalt. Det kommer från och med 1 Januari 2018 att göras på den kommunala hemsidan. Nu hittar ni justerade protokoll, kungörelsen och tillkännagivanden direkt på hemsidan. Vår digitala anslagstavla finns i kolumnen till höger på startsidan. Den fysiska anslagstavlan kommer inte längre att användas.