"

Länstrafiken informerar

den 7 mars 2014 kl 08:37

Kollektivtrafiken utgörs av ringbilar i Åsele kommun

Ringbilen kan beställas en dag i veckan i respektive område och målpunkten är serviceorterna Åsele och Fredrika. Ringbilen går mitt på dagen med uppehållstid i serviceorterna kl. 10-12. Hämtnings- och lämningstider avgörs på avstånd till serviceorten.