Allmänna utskottet

den 14 november 2017

Allmänna utskottet sammanträder.