"

Åsele kommun bjuder in till samråd om kommande skolskjutsupphandling

den 18 maj 2018 kl 14:16

Torsdag 31 maj kl. 10.00 på Kulturhuset i Åsele
Mötet vänder sig till intresserade entreprenörer för trafik.

Anmäl dig senast måndag 28 maj till yvonne.nordlander@asele.se
Åsele kommun, skolchef Yvonné Nordlander