"

Välkommen till Åsele kommun

 • En smart lunch

  Välkommen Företagare på informationslunch!

  Det händer mycket i Åsele - nya företag startas, etableringar görs och företagarklimatet bubblar!

 • Var med och påverka framtidens polismyndighet

  Polisen ska enligt regeringen växa med 10 000 medarbetare till år 2024 och har fått ett resurstillskott från regeringen på 7,1 miljarder kronor för åren 2018 till 2020.
 • Åsele kommun söker Arbetsledare GVA

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Ta med ditt resekurage!

  Med anledning av Musikhjälpens tema Barn är inte till salu vill Länsstyrelsen uppmärksamma Resekurage (www.resekurage.se) och Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (www.nmtsverige.se).
 • Tillgänglighetspris 2017

  Åsele kommun Tillgänglighetsråd har fått till uppgift att varje år dela ut ett tillgänglighetspris. Första året som priset utdelades var för 2014.

  Vi vill nu ha in förslag på kandidater som ska tilldelas priset för 2017. Det kan vara en person, arbetsplats, förening eller organisation som utför eller utfört insatser för ökad tillgänglighet i Åsele Kommun under 2017. Tänk på att tillgänglighet kan vara bemötande, kunna ta sig in i en lokal, doftfritt, elsanerat, hörslingor mm.

  Förslag kan lämnas av personer, föreningar eller organisationer och ska skickas till Åsele kommun, Tillgänglighetsrådet, 919 85  Åsele.

  Vi vill ha in Era förslag senast 28 februari 2018.
 • Åsele kommun söker IT- tekniker

  Vi har närhet till medmänniskor, till service, kultur och kommunikationer. Vi skapar bra boendealternativ, bra fritidsförutsättningar, arbete och företagande. Åsele är en trygg plats att växa upp på, en bra plats för familjeliv med närhet till det mesta. Vårt största arrangemang är Åsele Marknad, alltid tredje helgen i juli, vilket lockar ca 150 000 besökare från hela landet.
 • Fel utfodring av rådjur leder till trafikolyckor

  Trafikverket, Polisen och Länsstyrelsen i Västerbotten vill nu gemensamt uppmärksamma problemet med trafikolyckor som orsakas av felplacerad stödutfodring av rådjur.

  Redan under senhösten och början av vintern har flera trafikolyckor skett, i samband med att rådjur korsar vägar för att komma till stödutfodring. Problemet med felaktigt placerad utfodring är nu så stort att Trafikverket, Polisen och Länsstyrelsen gemensamt vill uppmärksamma allmänheten.