"

Bygga, Bo och Miljö

Samhälls och byggnadssektion och Tekniska avdelningen har gemensamt ansvar för frågor kring byggfrågor och boendemiljön.

På sidorna under "Bygga, Bo och Miljö" finns information samlad kring frågor som rör ditt boende, byggande och din miljö samt Brand - räddning & säkerhet m.m. Här finns även information om kommunens krishantering.

Nyheter

 • Avbrott i fjärrvärmen

  På grund av kulvertreparationer kommer fjärrvärmeleveransen att vara avbruten:

  Onsdag 20 juni fr.o.m. kl 11.00 och beräknas vara tillbaka ca 20.00

  Detta kommer att beröra delar av samhället.

  Åsele Energiverk AB
  Tel. 070-341 67 41
 • Försäljning av hyresfastighet, f.d. kommunhus i Fredrika

  Åsele kommun erbjuder till försäljning, genom anbud, fastigheten Viska 2:41, Umevägen 8 i Fredrika.
  Anbudshandlingar finns att hämta vid kansliet i Åsele Kommunhus eller genom kontakt via mail.
 • Information angående gatuarbeten på Bergsgatan Åsele

  Med början V40 kommer kommunen att utföra underhållsarbeten på en del av Bergsgatan.
  Från kurvan vid Bergsgatan 13 ner till korsningen vid Adamsgatan.
  Totalt är sträckan som berörs 130 - 140 meter.

  Arbetet kommer att bestå av reparationer i VA-nätet, bortrivning av trottoarer och asfaltbeläggning på hela gatubredden, urgrävning och utbyte av gatans bärlager.

  Under sommaren 2017 avslutas arbetet med justering och ny asfaltbeläggning.
 • Tekniska avdelningen informerar

  2013 genomfördes en plockanalys av hushållsavfallet tillsammans med övriga kommuner i Västerbotten. Rapporten är nu klar och kan läsas om du klickar på läs mer.

  En plockanalys genomfördes även 2009, då valde dock Åsele kommun att inte vara med varför någon jämförelse med 2009 tyvärr inte kan göras.