"

Eldning Utomhus

Vad gäller om jag vill elda skräp, ris, gräs etc. eller utföra en hyggesbränning?

INFORMATION OM ELDNING UTOMHUS INOM ÅSELE KOMMUN SAMT BRANDRISKPROGNOSER.

 

Ny ordning 2014 – ingen anmälning krävs vid mindre eldning!

Allemansrätten ger alla möjlighet att elda under säkra förhållanden om eldningsförbud inte är utfärdat. I Åsele kommun behöver du INTE anmäla till räddningstjänsten innan du ska elda i mindre omfattning.
Vid eldning i större omfattning (till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning) skall man dock anmäla till räddningstjänsten i god tid (30 dagar) innan bränningen skall utföras, detta kan ske på vår Anmälningsblankett bränning
Kontaktpersoner för frågor etc. kan ni nå på 0941-14033, 14095 eller 0940-14605.


Anmälan vid start och avslut av hygges-naturvårdsbränning.
Start och avslut av Hygges- och naturvårdsbränning skall anmälas till  kommunens räddningstjänst detta kan göras via 0940-14605 där ni vidarekopplas till jourhavande Chef i beredskap för DoViÅs regionen.  

Anledningen till anmälan i god tid är om eldningsförbud råder kan chef i beredskap medge undantag från eldningsförbudet.

Regler för de som eldar.
Oavsett om eldningen är anmälningspliktig eller ej är det alltid lika viktigt att den som eldar har beredskap om något oförutsett inträffar. Om elden sprider sig eller hotar att sprida sig riskerar man att dömas för allmänfarlig vårdslöshet enligt brottsbalken. Här är några förhållningssätt och regler som alla inom räddningstjänsten bör känna till:

- Det är den som tänder brasan som är ansvarig för eldningen.

- För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten rekommenderar vi att man alltid ska stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

- All avfallseldning är enligt kommunens föreskrifter förbjuden med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras.

- Man får med anledning av ovanstående inte elda byggnader. Om bränning av byggnad planeras måste ett särskilt tillstånd ansökas hos Åsele kommuns Samhälls & byggnadssektion.

- I detaljplanerat (tätbebyggt) område bör du helt avråda eldning av trädgårdsavfall eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen. Uppmana hellre till att lämna trädgårdsavfallet till kommunens återvinningscentraler.


Brandriskprognos och eldningsförbud

Är det mycket torrt i skog och mark kan räddningschefen eller CB (chef i beredskap) förbjuda eldning, vilket sker genom att eldningsförbud utfärdas. Detta publiceras då på kommunens hemsida och i lokalpressen. Uppgift om brandriskprognos kan fås via hemsidan https://www.msb.se/brandriskprognoser

Information till allmänheten Tänk på detta när du eldar:

• Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!

• Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.

• Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands

• Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.

• Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.

• Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre

För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället eller om eldningsförbud råder eller om du vill ha information och rådgivning om eldning utomhus är du välkommen att ringa Chef i beredskap på 0940-14605.

 

TÄNK EFTER FÖRE ISTÄLLET FÖR EFTER !!

En typisk gräsbrand när man är oaktsam