"

Åsele Energiverk

Åsele Energiverk AB är ett av Åsele kommun helägt aktiebolag. Anläggningen började byggas 1983 och är belägen på Norrstrands industriområde i Åsele.

Värmeverket producerar hetvatten (fjärrvärme) som till största delen produceras med fast bränsle, såsom bark, flis och grot. Den försålda energin ligger för närvarande på ca 25 000 MWh.

Våra anläggningar består av ca 85 större industri-, affärs- och bostadshus samt ca 315 egnahem.

I verket finns 2 fastvärmepannor på vardera 3,5 MW, 2 oljepannor samt rökgaskondensering.
På Strandvägen finns en reservpanna med olja på 4,5 MW.

Energipris för en villa 67,50 öre/kWh inkl. moms (fr.o.m. 2018-01-01).
Fast avgift för villa 15 kW är 212:-/månad inkl. moms. 

Energipris för industrier och större fastigheter är 54 öre/kWh exkl. moms (fr.o.m. 2018-01-01).
Fast avgift för industrier och större fastigheter är beroende på effektuttag.

Jämförpriser hittar du här.

För ytterligare information kontakta oss på tel. 0941 - 668 15.

 

Här hittar du autogiroblankett för Åsele Energiverk som du kan skriva ut och fylla i.

 

Autogiro fjärrvärme, Åsele Energiverk AB

 

 

-- envlogo-w111.gif

Senast uppdaterad: 2018-02-20
Uppdaterad av: Inger Olofsson