"

Åseborg

Åseborg består av 3 avdelningar:

Bofinken:
20 lägenheter, 1:or och 2:or.

Fyrklövern
11 rum med pentry för boende med behov av mer fysisk vårdnad
 
Gullvivan
ett demensboende som har 9 rum med pentry.

Fyrklövern och Gullvivan har gemensam matsal.

De boende har eget kontrakt på sin lägenhet och därmed möjlighet att söka bostadsbidrag. Boende på Bofinken har även eget el-abonnemang, vilket innebär att man själv ansvarar för avläsning vid in- och utflyttning. Vid övriga boenden ingår el i hyran.

Man möblerar själv sin lägenhet och ordnar med hemförsäkring. Kommunen ansvarar inte för den boendes tillhörigheter.

Vid Åseborg finns en gemensam matsal, fotvård, sjukgymnastik och dagverksamhet.


Personalen

består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och enhetschef. Tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.


Vår målsättning

  • Att erbjuda en attraktiv miljö för både boende och personal
  • Att ge god omvårdnad så de boende får ett tryggt och tillitsfullt boende
  • Att ha kompetent yrkesskicklig bemanning dygnet runt


Kontaktmannaskap

Varje permanent boende har en kontaktperson i personalgruppen, som de anhöriga i första hand kan vända sig till. Det kan gälla individuell vårdplan, ekonomi, läkarkontakt eller andra privata angelägenheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2011-12-29
Uppdaterad av: Inger Olofsson