"

Tallmon

Tallmon är ett särskilt boende för dementa
som startades 16 januari 1995. Boendet består av två grupper med åtta lägenheter i varje grupp med gemensamt kök och vardagsrum, en av lägenheterna används för korttidsboende.

De boende har eget kontrakt på sin lägenhet och därmed möjlighet att söka bostadsbidrag. Hushållsel ingår i hyran.
Man möblerar själv sin lägenhet och ordnar med hemförsäkring. Kommunen ansvarar inte för den boendes tillhörigheter.


Personalen

består av enhetschef, undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.


Vår målsättning

  • Att erbjuda en attraktiv miljö för både boende och personal
  • Att ge god omvårdnad så de boende får ett tryggt och tillitsfullt boende
  • Att ha kompetent och yrkesskicklig bemanning dygnet runt
  • 

Kontaktmannaskap

Varje permanent boende har en kontaktperson i personalgruppen, som de anhöriga i första hand kan vända sig till. Det kan gälla individuell vårdplan, ekonomi, läkarkontakt eller andra privata angelägenheter.

Senast uppdaterad: 2011-12-29
Uppdaterad av: Inger Olofsson