"

Är DU intresserad av att arbeta som Brandman – Deltid i Åsele kommun? Vi är i behov av några brandmän deltid i Åsele och Fredrika.
Hör av dig om intresse finns.


Information angående Brandmän deltid inom Räddningstjänsten Åsele kommun.

Anställning som brandman deltid innebär jourverksamhet, övning och utbildning enligt räddningschefens bestämmande. Vid anställning förbinder man sig att genomföra 2 veckors preparandutbildning för deltidsbrandmän. Sedan följer 9 veckors utbildning för deltidsbrandmän varav 5 veckor är i Sandö och 4 veckor är distansutbildning. Beredskap var fjärde vecka för ordinarie personal. Personal i pool skall vara beredd att rycka in vid sjukdomar, semestrar eller annan ledighet. Jourverksamheten innefattar också kommunjour, gator, fastigheter och inbrottslarm etc.

Krav:
Arbetsplats och bostad inom tätorten-anspänningstiden är 5 min. God fysik och hälsa, körkort lägst BC. I annat fall får du vara beredd att genomgå utbildning för att få framföra tungt fordon med behörighet lägst BC. Test och läkarkontroll genomförs varje år, skyldighet att deltaga i utbildningar och övningar. Att efter godkänt fysprov/cykeltest och löpmattetest samt arbets-EKG hålla sig i god fysik fortlöpande under anställningen. Godkännande från din arbetsgivare är ett krav, företaget får i gengäld en ökad kompetens inom området brand och sjukvård.
Du skall vara beredd att vidareutbilda dig till brandförman deltid om lämpligheten bedöms så.
Lön:
Enligt avtal för deltidsanställda brandmän.

Övrigt:
Tjänstgöring vid sjukdom,semestrar, utbildningar och i övrigt enl. räddningschefens bestämmande, god samarbetsförmåga och att arbeta i grupp ser vi som mycket viktigt.

Upplysningar kan fås av: 
Conny Sandström 0941-14033, 070-2858160.

Facklig företrädare:
Yngve Lindberg tel bost.0941-66951 Mobil 070-56217303

Är du intresserad? – Kontakta oss för vidare information. Räddningstjänsten
Hemsida till BRF där brandmännen är organiserade BRF Brandmännens Riksförbund

Läs mera på MSB hemsida "Vill Du göra en insats"