"

Försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Åsele kommuns verksamhetsområde.

Försäkrade under skol-/verksamhetstid
Elever inom Lärcentrum, Särvux och SFI.
Elever inom Komvux och Grundvux.

Försäkrade heltid - dygnet runt
Samtliga barn och elever, oavsett hemkommun med placering i förskola/skola inom kommunen.
Barn och ungdomar i övrig kommunal verksamhet.
Ungdomar i individuellt program.
Elever i särskola.

Åtgärder vid skada
Uppsök läkare eller tandläkare.
Spar alla kvitton i original.
Behov av taxi till och från skolan p g a olycksfall skall vara styrkt med intyg från behandlande läkare.
Anmäl skadan till Folksam, telefon 0771-960 960 eller på www.folksam.se

Här kan du läsa Åsele kommuns försäkringsavtal med Folksam.

Senast uppdaterad: 2017-06-21
Uppdaterad av: Inger Olofsson