"

Stöd till företag

Som företagare har du möjlighet att söka stöd och hjälp hos ett flertal olika aktörer, myndigheter och organisationer. Här finns ett stort antal länkar samlade till olika myndigheter, organisationer och communitys som är intressanta för dig som har eller planerar att starta ett företag.

 

Lokala föreningar och organisationer 

Stöd och finansiering

Nationella och regionala organisationer

Myndigheter

Informationssidor och communitys