"

Våld i nära relationer

Vid våld i nära relationer                                                                 

Med våld menas varje handling som smärtar, skrämmer och/eller kränker en annan person och där någon genom sitt handlande utsätter en annan person för fara, hot, tvång och/eller begränsar dennes rörelse- och handlingsutrymme

 

Socialtjänsten har det slutliga ansvaret för att alla människor i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver

Socialkontoret har tystnadsplikt

Många människor lever kvar i förhållanden för att de inte orkar eller vågar söka hjälp.
Flertalet vet inte heller vart de kan vända sig för råd, stöd och vägledning i sin situation.

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller där du blir utsatt för våld eller hot om våld?  Känner du dig kontrollerad eller övervakad av någon i din närhet?

  • Blir du tvingad till något du inte vill?
  • Blir du utsatt för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld?
  • Blir du utsatt för kränkningar eller hot om våld?
  • Har någon i din närhet kontroll över din ekonomi?

Individ- och familjeomsorgen kan exempelvis erbjuda:

Rådgivningssamtal; du får råd och stöd i personliga frågor av en socialsekreterare. Ni behöver inte träffas på socialkontoret utan någon annanstans.

Samtalskontakt; För att få hjälp att komma till klarhet med din situation kan du regelbundet träffa socialsekreteraren under en period.

Ekonomisk hjälp; saknar du inkomstkälla, lön, sjukpenning, a-kassa eller av andra skäl har hamnat i ekonomiska svårigheter har du rätt att söka ekonomisk hjälp. Den prövas individuellt utifrån din situation.

Tillfällig övernattning/boende; har det uppstått våld i familjen - eller är på väg att bli – kan du få hjälp med tillfällig övernattning/boende tills situationen är utredd.

Individ- och familjeomsorgen har ansvaret att erbjuda stöd och hjälp till den som utövar våld så att personen får möjlighet att förändra sitt beteende och att samtala runt sina problem.

Kontakt tas med socialsekreterare för utredning och beslut om insats


För dig som lever i en våldsutsatt relation, eller är orolig för någon i din närhet som du misstänker blir utsatt för våld i nära relationer, kan även kontakta Åsele Kommuns kontaktperson för våld i nära relationer för råd och vägledning.
Här kan du tala förutsättningslöst om din situation, få information om vilken hjälp och vilket stöd som finns, och vilka rättigheter du har.


Åsele Kommuns kontaktperson i ärende som gäller Våld i nära relationer är:

Marina Englund: 0941-14000
E-post: marina.englund@asele.se                 

Kontakt med socialsekreterare via växel: 0941-14000
sociala@asele.se


Övriga kontakter

KVINNOFRIDSLINJEN – en nationell stödtelefon
Kvinnofridslinjen (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor i Sverige.
Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Till kvinnofridslinjen kan du ringa om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om det är något du vill fråga om. Vår uppgift är att lyssna och ge dig professionellt stöd. Hos oss kan du få praktiska råd så att du kan förändra din nuvarande situation och ta dig vidare. Vi som tar emot ditt samtal är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer.
Vi har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Du säger bara det du själv vill och orkar.

Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrids kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset på uppdrag av regeringen.

Terrafem-kvinnojour
Rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst, stöd och råd på 43 språk.
020-52 10 10

Polisen
Akut 112
Anmälan 114 114

Kvinnojour
Vilhelmina , 070-230 38 14
Lycksele, 0950-372 11

Brottsofferjour
Vilhelmina, 070-204 75 53
Dorotea, 0942-100 93
Åsele, 010-568 23 73

 

 

Senast uppdaterad: 2015-04-17
Uppdaterad av: Inger Olofsson