"

Heminstruktör

Ulla Appelqvist Isaksson är heminstruktör för
syn- och hörselhjälpmedel i Åsele kommun.
Hon arbetar också med datorstödd språklig
stimulering för personer med afasi.
 -- öga.png
   
Behöver Du stöd, tips eller råd så kontakta
henne och hon finns på Åseborg.
Telefontid måndagar mellan 08.00 - 09.00
070 - 359 35 60
 -- Öra.png