"

Miljöskydd

Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn på kommunens anmälningspliktiga C-verksamheter och vårt mål är att besöka dem kontinuerligt. I Miljöprövningsförordningen (2013:251) är alla miljöfarliga verksamheter uppräknade Skall du starta en verksamhet så läs i förordningen för att se om din verksamhet står med. Om verksamheten är en C-verksamhet skall den anmälas till miljö- och byggnadsnämnden, anmälningsblanketter finns under blanketter i menyn till vänster. Naturligtvis går det alltid bra att kontakta miljöenheten.

Tillståndspliktiga verksamheter prövas av Länsstyrelsen och de är även tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad: 2015-02-27
Uppdaterad av: Inger Olofsson