"

Hur kan jag hjälpa till?

Som Åselebo finns det flera sätt att hjälpa till för att ge våra flyktingar ett bra mottagande.

Skänk möbler/husgeråd
Om ni har möbler och husgeråd som ni inte längre behöver kan ni skänka dem till kommunens Integrationsservice.  Dessa kommer då att användas för att ställa iordning lägenhet/boende till flyktingar som anvisats boende i Åsele kommun (kommunanvisning). Kontakta Integrationsservice så kommer vi och hämtar.

 

Ställ upp som språkvän
Åsele kommuns Integrationsservice bedriver tillsammans med Svenska Kyrkan, Filadelfia och Röda Korset projektet Vän i Åsele, där vi söker språkvänner till nyanlända i vår kommun. Syftet med en språkvän är att det ska hjälpa våra nyanlända kommuninvånare att snabbare bli bekant med svensk kultur och svensk vardag samt att få mer möjligheter att träna sig i att prata/förstå svenska.

Läs mer om projektet här

 

Gå på Språkcaféer och andra mötesplatser
Biblioteket i Åsele, Vindelns folkhögskola och studieförbunden ordnar regelbundet caféer och andra mötesplatser där alla kan träffas, samtala och umgås. Syftet med dessa arrangemang är att hjälpa till med språkinlärningen för de nyanlända samt skapa tillfällen där man kan mötas över språkgränserna – integration sker där människor möts. Se arrangörernas annonser och affischer.

 

Språkpraktik
Det finns ständigt ett behov av praktikplatser där våra nyanlända får möjlighet att träna att använda sig av det svenska språket samtidigt som de får en inblick i arbetslivet på sin nya hemort. Finns det företag, föreningar eller organisationer som har möjlighet att ta emot en språkpraktikant någon dag/vecka – hör av er till kommunens Integrationsservice eller direkt till arbetsförmedlingen (praktiken genomförs via arbetsförmedlingen). 

 

God man
Alla ensamkommande flyktingbarn tilldelas en god man som är deras ombud i personliga, ekonomiska och rättliga angelägenheter och därmed hjälpa barnet till en bra start i Sverige tills dess att de fyllt 18 år.
Läs mer hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om gode män.

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare
När ett ensamkommande flyktingbarn fått uppehållstillstånd tilldelar socialtjänsten i den kommun där barnet är folkbokfört en särskilt förordnad vårdnadshavare. Denne har som uppgift att se att barnets behov är uppfyllda inklusive behov av omsorg och trygghet
Läs mer hos SKL om särskilt förordnad vårdnadshavare


Familjehem
Om de ensamkommande flyktingbarnen har behov som inte kan tillgodoses på ett stödboende kan de till tilldelas ett familjehem där de vuxna tar över föräldraansvaret. För att säkerställa barnets bästa gör en utredning på familjen så att de är lämpliga och passar tillsammans med barnet.
Läs mer om familjehem

 

I Åsele finns behov av gode män, särskilt förordnade vårdnadshavare och familjeem. Är du intresserad av något av dessa uppdrag, ta kontakt med överförmyndare. 

Mer information och kontaktuppgifter finns här.

 

 

.

Senast uppdaterad: 2017-11-17
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson