"

Trygghetslarm

Trygghetslarm kan vara ett alternativ om man vill bo hemma men känner sig orolig för att det ska hända något.
Man kan få hjälp snabbt om man ramlat eller behöver hjälp på
toaletten t ex.

Trygghetslarmet ersätter inte SOS 112.

Trygghetslarm ansöker man om hos biståndsbedömaren.