"

Avgifter

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fr.o.m. 2018-01-01

Service- och omvårdnadsavgifter

Nivå 1             681 kr/månad

Nivå 2           1 022 kr/månad

Nivå 3           2 044 kr/månad

Punktinsats   350 kr/månad

Om den enskilde inte medverkar till att lämna begärda uppgifter så att rätt avgiftsutrymme kan fastställas så kommer högsta avgift inom respektive avgiftsslag som omfattas av maxtaxan att uttagas.

Övriga avgifter

Trygghetslarm 225 kr/månad
Korttidsboende 187 kr/dygn uppdelat i 92 kr/dag för mat och 95 kr/dag för omvårdnad

Inskrivna i hemsjukvård 200 kr per månad
Ej inskrivna 150 kr per besök
Högkostnadsskydd Hemsjukvård 1 200 kr

Kostpriser

Helt kostabonnemang 3 420 kr/månad 
Kostabonnemang, lunch och middag inkl. kaffe 2 771 kr/månad, 
81% av helt abonnemang 
Kostabonnemang, frukost samt lunch eller middag inkl. kaffe 
2 086 kr/månad, 61% av helt abonnemang

Frukost 28 kr/måltid
Lunch eller middag 59 kr/måltid
Kaffe med bröd 23 kr/st.

Matlådor, ordinärt boende 59 kr/portion
Transport av mat enstaka leverans 18 kr/portion
Transport av mat månadsabonnemang 168 kr/månad

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2018-01-23
Uppdaterad av: Inger Olofsson