"

Hemsjukvård

Västerbottens kommuner tar över ansvaret från Västerbottens läns landsting för hälso- och sjukvård i hemmet för invånare över 18 år den 1 september 2013.

Ansvaret omfattar: 
– hemsjukvård och hembesök av distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för personer över 18 år som inte kan ta sig till hälsocentralen.
– förskrivning av hjälpmedel och förbrukningsartiklar till dem som får hälso- och sjukvård i hemmet
– intyg om bostadsanpassning
Hemsjukvård avser hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad och där ansvaret för de medicinska insatserna är sammanhängande över tiden. Hemsjukvård ska alltid föregås av en vårdplanering.

Hembesök är öppenvårdsbesök i hemmet till medborgare som har svårighet att själv eller med stöd uppsöka hälsocentral.
Målsättningen med kommunal hemsjukvård är att patienten/brukaren ska få trygg och säker vård i hemmet dygnet runt från en och samma huvudman. 
Planeringen inför övertagandet är i full gång. Lokal information kommer under våren och sommaren.

Mer information om kommunernas övertagande av hemsjukvården finns på landstingets hemsida:

http://www.vll.se/kommunalhemsjukvard