"

Djurhållning

Tillstånd inom tätbebyggt område

Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att hålla:

-       Nötkreatur, häst, get, får eller svin
-       Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
        inom detaljplanelagda områden.


Djurskydd
Länsstyrelsen tog över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel från och med 1 januari 2009.

Telefonnummer till Länsstyrelsen i Västerbotten 090-10 70 00.

Om det är akut och du inte kan nå länsstyrelsen, kontakta polisen.


Kommunjägare
I Åsele kommun har vi jägare som hjälper kommunen att hålla efter vilda djur som kan utgöra ett hot för miljö eller hälsa i kommunen.

Kommunjägarna har rätt att jaga skadedjur inom detaljplanelagt område och på kommunens mark som orsakar miljö- eller hälsorisker. Sådana djur kan vara: duvor, mås- och
kråkfåglar eller räv smittad av skabb.

När kan du få hjälp av kommunjägare?
Fastighetsägare ansvarar själva för ohyra och skadedjur i sina hus och trädgårdar. Kommunjägare kan hjälpa till att jaga eller fånga in djur i de fall då det förekommer skadedjur utomhus på kommunens mark och på detaljplanelagt område
som utgör ett miljö- eller hälsoproblem.

Kommunjägarna kan kontaktas genom kommunens miljökontor 0941-140 06.

 

Senast uppdaterad: 2016-02-10
Uppdaterad av: Inger Olofsson