"

Brandskydd, Tips & Råd

Här finner du information om brandskydd och säkerhet. MSB är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Du Glömmer väl ej släcka ljusen

Här till höger har ni länkar till hemsida hos MSB och Svenska Brandskyddsföreningen där hittar ni tips och råd om hur ni förebygger och skyddar mot brand och olyckor. Samt andra nyttiga sidor som handlar om ert eget skydd.

Sveriges krisinformationsportal är en hemsida där Sveriges alla kriser, problem såsom pandemier, teleavbrott, UD reseinformation m.m. finns.

Eldning av gräs och skräp i större omfattning i Åsele kommun, vad gäller?

Läs här om vad som gäller i Åsele kommun

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2010-06-09
Uppdaterad av: Lars-Åke Ingelsson