"

Vatten och Avlopp

Sverige är lyckligt lottat när det gäller vattenresurser. Hela 9 procent av vårt lands yta utgörs av sjöar.
Om man lägger ihop all avrinning i landets alla vattendrag, uppgår den under ett genomsnittligt år till nästan 200 kubikkilometer.

Den sammanlagda årliga vattenanvändningen i landets alla kommuner är knappt en kubikkilometer (eller 1 000 miljoner kubikmeter). Den mängd vatten som årligen används är alltså bara en halv procent av vad man teoretisktskulle kunna ta ut.

Till och med det tätast befolkade området, Stockholm medförorter, tar ut bara tre procent av det genomsnittliga flödet ur Mälaren. Inget vatten förbrukas – det lånas, används, återförs och finns kvar på olika ställen i det hydrologiska kretsloppet. Det finns också en annan användning av vatten, som inkluderar industrier anslutna till den kommunala vattenförsörjningen. Till exempel använder skogsindustrin, gruvindustrin och jordbruket tre gånger så mycket vatten som vattenverken producerar.

Även om vi totalt sett har gott om vatten, finns det områden i landet där det under torra somrar och höstar kan bli vattenbrist, till exempel på Öland och Gotland samt i Stockholms och Bohusläns skärgårdar. Men på de allra flesta platser är det gott om vatten. Kvaliteten på vattnet varierar emellertid och den avgör vilken behandling som behövs i vattenverket.

Senast uppdaterad: 2010-05-03
Uppdaterad av: Inger Olofsson