"

Detaljplan

GRANSKNING AV DETALJPLAN RASTPLATS I ÅSELE

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 februari 2016 att granskningshandlingar – planbeskrivning upprättad 2015-12-17 för detaljplan ÅSELE 2:177 och 2:154 med syfte att möjliggöra för en trafikplats nordost om korsningen Norrstrandsvägen-Vilhelminavägen, öster om centrala Åsele ska skickas ut på granskning.

Under granskningstiden finns planen tillgänglig för granskning på:

Kommunhuset
Vasagatan 5, Åsele
Vardagar 8.00 - 16.00

Du kan även läsa här:

Karta

Planbeskrivning - granskningshandling

Samrådsredogörelse

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga, märkt med respektive plannamn och inlämnas till adress nedan senast den 19 augusti 2016.

Åsele kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
919 85 ÅSELE

Förfrågningar kan ställas till Tony Johansson på tfn 0941-140 30 eller e-post tony.johansson@asele.se