"

Björnlandets nationalpark

-- bjornlandet.gif (Björnlandets nationalpark)

En av landets värdefullaste urskogar

Parken är på 1100 ha och invigdes 1991 av Kung Carl XVI Gustaf. Här kan Du ströva i en av Sveriges värdefullaste urskogar. Branter och lodräta stup bryter av den böljande bergsterrängen. Landskapstypen är så kallad vågig bergkullterräng. Djurlivet består främst av älg, mård och skogshare men även björn och lodjur. De vanligaste fåglarna är tjäder, lavskrika, bergfink, men även en och anna kungsörn eller fjällvråk kan ses seglande över området. Näringsfattig mark och kärvt klimat är orsaker till den något artfattiga floran, men längs bäckar kan man dock finna bl a torta, skogsnäva, älgört, bergsslok och björkpyrola.

Bra parkeringsplatser i anslutning till parken, vindskydd, grill- och rastplatser samt informationstavlor. En vandringsled finns utmarkerad - den går till Storberget varifrån man har en vidunderlig utkiksplats.

Vägbeskrivning:
Skyltat från väg 92 (c:a 10 km väster om Fredrika) eller väg 557 (norr om Överrissjö). Följ vägskyltarna. Bilväg ända fram och p-plats även för bussar!

Hemsida: Björnlandets nationalpark

 

Senast uppdaterad: 2011-05-25
Uppdaterad av: Lennart Högberg