"

Sopor och avfall

-- Återvinna.jpg Åsele kommun har två återvinningscentraler (ÅVC), en i Åsele och en i Fredrika. Utöver dem finns fyra återvinningsstationer (ÅVS), tre i Åsele tätort och en i Fredrika. Miljöfarligt avfall liksom grovsopor lämnas till ÅVC.

 

 

Senast uppdaterad: 2011-01-28
Uppdaterad av: Inger Olofsson