"

Hyressättning

Hyressättning av kommunens nuvarande industrilokaler 2016

Bashyra per år: 186 kr/m2

Värme, el, fastighetsskötsel, snöröjning per år: 213 kr/m2

Total årshyra: 399 kr/m2

Ovanstående priser justeras årligen med Index KPI.

 

Hyresrabatter för nyetablerade företag

År 1-3 betalas endast för värme, el, fastighetsskötsel och snöröjning.

År 4 tillkommer 25% av bashyran.
År 5 tillkommer 50% av bashyran.
År 6 tillkommer 75% av bashyran.
År 7 tillkommer 100% av bashyran.

 

För renodlade kontorslokaler debiteras 480 kr/m2 och år (inga rabatter).

Ovanstående hyressättning gäller ej för tidigare tecknade hyresavtal.

 

 

.


Senast uppdaterad: 2016-02-09
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson