"

Ungdomsbidrag

Hos Region Västerbotten finns möjlighet för ungdomar att söka bidrag:

Unga arrangörer
Kan sökas av dig som är mellan 13 och 25 år och vill anordna ett kulturarrangemang för ungdomar någonstans i Västerbottens län. Det går att söka mellan 2 000 kr - 20 000 kr. 

Utvecklingsbidrag UtU
Kan sökas av ungdomsföreningar och- organisationer för att utveckla sina verksamheter. Totalt finns en pott på 400 000 kr i hela länet varje år att söka pengar ur.  

Stimulansbidrag trio
Bidraget söks gemensamt av ungdomar tillsammans med kulturkonsulenter och kulturproducenter.

Läs mer hos

Region Västebotten

 

.