"

EU-projekt

Europeiska Unionen har budgetperioder på sju år, kallade programperioder, till vilka olika strategier kopplas. Knutna till dem finns ett stort antal fonder och program där projekt genomförs för att uppfylla målen i strategin. 

Denna programperiod sträcker sig över åren 2014 - 2020. För perioden finns EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, som antogs redan år 2010. Strategin har som mål att skapa en "Smart och Hållbar tillväxt för Alla".

I EU finns över 250 olika fonder och program som länderna kan genomföra projekt i. De finns fördelade mellan så kallade sektorsprogram och strukturfonder. Sektorsprogramen kräver i allmänhet samarbete mellan partners i minst tre länder. Strukturfonderna genomförs både internationellt inom InterReg-programmen och nationellt i regionala och nationella program.

Inom EU jobbar man ofta med regioner istället för länder. Sverige är uppdelad i åtta regioner där vi hör till Övre Norrland som består av Norr- och Västerbottens län. I Bryssel representeras vi av North Sweden European Office.

I listan till vänster finns en genomgång av de vanligaste fonderna och programmen som är aktuella för oss i norra Sverige.

North Sweden har tillsammans med Mid Sweden satt samman korta informationsblad om en mängd fonder och program som finns att läsa på deras hemsida:

North Sweden

Struktur- och investeringsfonderna i Sverige har gått samman och lanserat en gemensam webbsida för information om fonderna:

eufonder.se

 

-- EU parlament o kommission.jpg

 

 

.

Senast uppdaterad: 2016-02-04
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson