"

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är en del i Jordbruksfonden och har som syfte att bidra till lönsamma och livskraftiga företag, stödja aktiva bönder som ger öppna marker och betande djur samt bidra till ett attraktiv landsbygd. En mängd olika stöd och ersättningar finns för landsbygds- och jordbruksföretagare. Inom landsbygdsprogrammet har också en stor del av våra bredbandsnät i byar och samhällen finansierats.

Projekt- och investeringesstöd inom landsbygdsprogrammet går att söka för att öka tillgången till infrastruktur och service för lokalbefolkning, företag och besökande. Det ska också ge attraktiva natur-, fritids- och kulturmiljöer.

Det nationella landsbygdsprogrammet för Sverige godkändes inte förrän sommaren 2015, vilket gör att utbetalning av stöd fördröjts. Under 2016 ska alla stödformer öppnas för ansökningar. Förvaltande myndighet i Sverige är Jordbruksverket, ansökningar görs däremot till länsstyrelserna i landet som både handlägger, beslutar och granskar projekt och stöd. För den samiska näringen söks projekt hos Sametinget istället. 

Läs mer hos:

Jordbruksverket 

Länsstyrelsen Västerbotten

Sametinget

 

-- EU jordbruksfonden.jpg

Senast uppdaterad: 2016-02-04
Uppdaterad av: Jeanette Olofsson