"

Taxor och avgifter

Kommunens verksamhet finansieras i huvudsak av skatteintäkter och statsbidrag.
Vissa verksamheter finansieras dock helt eller delvis med avgifter.
Avgifterna sätts för att täcka kommunens kostnader för respektive verksamhet och får enligt lag inte användas till andra områden.

För information om de taxenivåer du inte hittar här kan du kontakta kommunkontoret.

 

Taxor och avgifter för:

Allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018

Barn och utbildning 2018

Jakträtter 2018

Miljöenheten 2018

Renens kabel-tv anslutningsavgift 2018

Renens kabel-tv månadsavgift 2018

Renhållning 2018

Räddningstjänsten 2018

Serveringstillstånd 2018

Sociala 2018

Tillväxt och utveckling 2018

Uthyrning kommunförrådet

Senast uppdaterad: 2018-01-23
Uppdaterad av: Inger Olofsson