"

VA-avgifter 2015/2016

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Taxa 2015

Samma taxa gäller tillsvidare under 2016.

 

 

 Senast uppdaterad: 2015-12-15
Uppdaterad av: Inger Olofsson