"

Avgifter

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fr.o.m. 2017-01-01

Service- och omvårdnadsavgifter

Nivå 1             671 kr/månad

Nivå 2           1 007 kr/månad

Nivå 3           2 013 kr/månad

Punktinsats   300 kr/månad

Om den enskilde inte medverkar till att lämna begärda uppgifter så att rätt avgiftsutrymme kan fastställas så kommer högsta avgift inom respektive avgiftsslag som omfattas av maxtaxan att uttagas.

Övriga avgifter

Trygghetslarm 225 kr/månad
Korttidsboende 184 kr/dygn uppdelat i 89 kr/dag för mat och 95 kr/dag för omvårdnad

Hemsjukvård 100 kr per besök
Högkostnadsskydd Hemsjukvård 1 200 kr

Kostpriser

Helt kostabonnemang 3 150 kr/månad 
Kostabonnemang, lunch och middag inkl. kaffe 2 552 kr/månad, 
81% av helt abonnemang 
Kostabonnemang, frukost samt lunch eller middag inkl. kaffe
1 922 kr/månad, 61% av helt abonnemang

Frukost 26 kr/måltid
Lunch eller middag 54 kr/måltid
Kaffe med bröd 21 kr/st.

Matlådor, ordinärt boende 54 kr/portion
Transport av mat enstaka leverans 18 kr/portion
Transport av mat månadsabonnemang 160 kr/månad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-01-19
Uppdaterad av: Inger Olofsson