"

Jämförpriser Åsele

Småhus Åsele 2018    
         
Årlig förbrukning     
i kWh  
Total kostnad
per år 
Vid ab.   
effekt
Varav under året
fast del 
Varav under året
rörlig del
15 000 kWh 12 675:- 15 kW 2 550.- 10 125:-
20 000 kWh 16 050:- 15 kW 2 550:- 13 500:-
30 000 kWh 22 800:- 15 kW 2 550:- 20 250:-
40 000 kWh 31 982:- 20 kW 4 982:- 27 000:-
         
Flerbostadshus Åsele 2018    
         
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad
per år
Vid ab.
effekt
Varav under året
fast del
Varav under året
rörlig del
80 000 kWh   63 582:- 40 kW     9 582:-   54 000.-
200 000 kWh 158 382:- 100 kW   23 382:- 135 000:-
500 000 kWh 395 900:- 250 kW    58 400:- 337 500:-
1 000 000 kWh 785 862:-  500 kW  110 862:- 675 000:- 
         
Lokaler/Industrier Åsele 2018    
         
Årlig förbrukning
i kWh
Total kostnad     
per år
 Vid ab.
effekt
Varav under året     
fast del
Varav under året
rörlig del

80 000 kWh
  65 882:- 
50 kW   11 882:-
  54 000:-
200 000 kWh
160 682:-
110 kW   25 682:-
135 000:-
500 000 kWh
402 594:-
285 kW    65 094:-
337 500:-
1 000 000 kWh
794 138:-
575 kW  119 138:-
675 000:-

 

Alla kostnader är angivna inkl. moms.

Senast uppdaterad: 2018-01-31
Uppdaterad av: Inger Olofsson