"

Enkät inför 50-årsfesten

Den här enkäten riktar sig till dig som bor eller någon gång har bott i Åsele och som fyller 50 år i år.

Välkommen till Åsele på den årliga festen för 50-åringar tillsammans med din make/maka! Syftet med festen är att vi vill hålla kontakten med Dig, ge Dig några trevliga och minnesrika dagar här i Åsele och ge en bild av vad som händer i Din hemkommun.

Med tanke på det här så vill vi gärna veta lite mer om Dig och ber Dig fylla i vår enkät, som vi kan ha nytta av i vårt fortsatta arbete med att utveckla kommunen i positiv riktning. Vi hoppas att Du besvarar frågorna även om Du inte kommer på festen. En sammanställning av svaren kommer att presenteras när vi träffas.

1. Bor Du i Åsele?

Ja           Nej

Om inte, i vilken kommun bor Du?2. Hur länge stannar Du i Åsele om Du besöker Åsele Marknad i år?3. Följer Du vad som händer i Åsele?

Ja           Nej

Om ja, var söker Du information?4. Vad tycker Du är bäst med Åsele?
5. Vad tycker Du är sämst med Åsele?
6. Vad skulle behöva förändras/hända för att göra kommmunen attraktivare?
7. Vad jobbar Du med idag?
8. Vilken/vilka utbildningar har Du?
9. Driver Du något företag?

Ja           Nej

Om ja, inom vilken bransch?10. Om Du inte bo i Åsele, skulle Du vilja flytta tillbaka?

Ja           Nej

Om ja, vad skulle få Dig att ta steget?11. Vill du få hjälp eller tips för att undersöka möjligheterna att flytta tillbaka?

Ja           Nej

Om Du är intresserad vill vi gärna få lite information om Dig och Din familj

Namn

Telefon eller e-post

Makes/makas sysselsättning
Ordet är fritt!Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten!