"

Ledamöter allmänna utskottet 2015-2018

 

Ledamöter  
 
Namn Parti Uppdrag  Telefonnummer  Mailadress 
Linnea Lindberg Åselep  Ordförande  073 - 072 58 30 linnea.lindberg@asele.se
Jonas Ternestål Opinion  Vice ordförande  072 - 206 96 70 jonas.ternestal@asele.se
Peter Lindström  S Ledamot 070 - 305 03 08  
     
Ersättare
 
Namn Parti Uppdrag Telefonnummer Mailadress
  Åselep Ersättare   
   Opinion Ersättare     
Tommy Danielsson Ersättare     

Senast uppdaterad: 2018-02-08
Uppdaterad av: Inger Olofsson