"

Barn och utbildning

Barn- och utbildning ansvarar för kommunens

• barnomsorg
• grundskola
• musikskola
• gymnasieelever
• vuxenutbildning
• svenska för invandrare (SFI)