"

Tillväxt & utveckling

Tillväxt & utveckling arbetar med allt från Åsele Marknad, kontakter med föreningslivet, motions- och fritidsanläggningar till turism och kultur.

Vi bevarar, underhåller och utvecklar ständigt dessa verksamheter tillsammans med våra politiker och våra kunder. En god service är vår ledstjärna och våra kunder är alla som bor i Åsele Kommun samt våra tillresande besökare.

Inom fritidssektorn är det viktigt med samarbete och föreningslivet är en viktig och betydelsefull samarbetspartner både för oss och ett viktigt inslag i samhället. Samarbetet resulterar bl.a. i många stora arrangemang.

Vår fina natur och vår livsmiljö ger oss inspirationen i vårt dagliga arbete!

Senast uppdaterad: 2016-10-19
Uppdaterad av: Inger Olofsson