"

Jämförpriser Åsele

Småhus Åsele 2017    
       
Årlig förbrukning     
i kWh  
Total kostnad
per år 
Varav under året
fast del 
Varav under året
rörlig del
15 000 kWh 12 488:- 2 550.-   9 938:-
20 000 kWh 15 800:- 2 550:- 13 250:-
30 000 kWh 22 425:- 2 550:- 19 875:-
40 000 kWh 31 482:- 4 982:- 26 500:-
       
Flerbostadshus Åsele 2017    
       
Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad
per år
Varav under året
fast del
Varav under året
rörlig del
   80 MWh   62 582:-     9 582:-   53 000.-
 193 MWh 150 324:-   22 462:- 127 862:-
 500 MWh 389 268:-   58 018:- 331 250:-
1000 MWh      
       
Lokaler/Industrier Åsele 2017    
       
Årlig förbrukning
i MWh
Total kostnad     
per år
Varav under året     
fast del
Varav under året
rörlig del

   80 MWh
  63 962:- 
  10 962:-
  53 000:-
 193 MWh
153 544:-
  25 682:-
127 862:-
 500 MWh
396 535:-
  65 285:-
331 250:-
1000 MWh
781 078:-
118 578:-
662 500:-

 

Alla kostnader är angivna inkl. moms.