"

Kommuninformation

Åsele kommun informerar på mittuppslaget i Åsele-Nytt 4 gånger per år.

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.

Här under kan du läsa den senaste informationen.

Åsele Kommun informerar v. 49 2010

-- information-rubrik-top.gif

GLÖM EJ!
Kontrollera din brandvarnare och byt batterier.

Räddningstjänsten

-- detecttest.gif (Brandvarnare)

 


Åsele kommuns föreningsregister

-- Register.JPG (Föreningsregister)Fr.o.m. halvårsskiftet 2010 ligger föreningsregistret ute på kommunens hemsida. Detta för att göra det mer lättillgängligt att få publik information.
För att registret ska vara uppdaterat krävs det av de olika föreningarna att de regelbundet uppdaterar sina uppgifter.
Läs mer här
De åtta första uppgifterna är obligatoriska, de övriga uppgifterna bör också fyllas i för vårt interna register.
Fr.o.m. 2011 kommer vi endast att ta med de föreningar som har uppdaterat alla sina uppgifter. Vi uppmanar alla gamla som nya föreningar att uppdatera snarast efter nyår.
Upplysningar lämnas av Lennart Högberg tel. 0941 - 140 90.


Tekniska avdelningen informerar

Åsele ÅVC har stängt julafton 24 dec och nyårsafton 31 dec. ÅVC:n har öppet som vanligt 7:e januari.
Ni som ska ha sophämtning torsdag 6/1 får hämtning 10/1. Tänk på sorteringen av ert avfall under jul och nyår, vi ber er även att tänka på att ställa sopkärlen med handtagen utåt och att hålla
rent med snö vid sopkärlen.


 

Barn- och utbildning informerar

Kommunal vuxenutbildning
Kurser erbjuds på distans genom Lapplandsvux och Hermods.
Ta kontakt med Lärcentrum om du funderar på yrkeskurser eller
yrkesutbildning på gymnasial nivå.
Anmälan till vuxenutbildning görs till Åsele Lärcentrum. Kontaktpersoner är:
Brage Sundberg, tel. 0941-142 37 - Jeanette Olofsson, tel. 0941-142 38

Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Anmälan görs till Komvux, Åsele Centralskola.
Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05.


 

God Jul & Gott Nytt År

önskar

Åsele Kommun & Stiftelsen Åselehus
-- christmas_bells.gif


Socialnämnden informerar 
-- svenska_kyrkan_logo.jpg
Linus barnstöd
           
Åsele kommun i samarbete med Svenska Kyrkan erbjuder deltagande i Linusgruppen, en gruppverksamhet för barn i åldern 7-12 år, som lever i familjer där det finns eller har funnits missbruk av alkohol eller andra droger. Målet är att träffa andra barn med liknande livssituation och prata med någon som känner samma sak som de själva. Barnet ges möjlighet att utveckla sig själv tillsammans med andra i gruppen. Linus är helt gratis för familjerna. För mer information kontakta:

Eva-Lena Johansson 0941-140 14     eva-lena.johansson@asele.se
Christina Cedergren 070-393 69 24   christina.cedergren@svenskakyrkan.se


 Åsele kommun söker:

Personlig assistent sökes till man med funktionshinder,
t.v. anställning 72,5%, schemalagd arbetstid.
Tillträde: 2011-01-10. Ansökan inne senast: 2010-12-17
Läs mer på www.asele.se


Informationsträff om kommunens anhörigstöd

Välkommen till samlingssalen på Åseborg tisdagen den
14/12 kl:18:30.
Anmälan till Ulla A-Isaksson innan den 13/12 tel.
076-838 05 99 eller till Kristina Bervelius tel. 0941 - 141 73


 Kommunens Ekonomi

  • Årets resultat ser bra ut till följd av hårda besparingar och de extra tillfälliga konjunkturstöden, cirka 3 mkr, som kommunen fick ta del av 2010. Halvårsbokslut 2010 visar en prognos på 5,3 mkr för helåret. Det skulle innebära nästan 3 mkr bättre än budgeterat resultat.
  • Inför 2011 tvingas vi åter till kraftiga besparingar för att kunna anpassa verksamheternas kostnader till skatteintäkter och bidrag. Budgeterade besparingar ligger på 11 mkr, förutsatt normal uppräkning av nettokostnadsmassan.
  • Vår förhoppning är att kunna ge medborgarna en bra kommunal service på alla områden.
  • De största planerade investeringarna under 2011 är ombyggnation av Åseborg och fortsatt bredbandsutbyggnad.

 


Kommunala nämnder
Kommunfullmäktige har nu valt ledamöter i våra kommunala nämnder.

  Ordförande Vice ordförande
Kommunstyrelse Bert-Rune Dahlberg (s) Egon Persson (åkl)
Barn- och utbildning Maria Hakamäki (s) Brage Sundberg (åkl)
Socialnämnd Gunnel Jonsson (s) Margareta Johansson (åkl)
Miljö- och byggnad Peter Danielsson (s) Jim Danielsson (åkl)
Kultur- och fritid Peter Lindström (s) Gunnel Linné (åkl)
Ny näringslivsutvecklare
Robert Borgén har fått jobbet som näringslivutvecklare och
efterträder Ove Nordin 2011-10-01.