"

Kommuninformation v 21 2011

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.

Här under kan du läsa den senaste informationen.

Åsele Kommun informerar v. 21 2011

-- information-rubrik-top.gif

 

Sophämtning kommer att ske som vanligt torsdagen 2/6
(Kristi himmelsfärds dag).

Gå in på www.asele.se för att ta del av de nya mottagningsavgifterna på Åsele återvinningscentral. De nya avgifterna har tillkommit fr.o.m. årsskiftet, på hemsidan finns även nya sorteringshjälpmedel för ÅVC i form av sorteringslistor, dessa ligger under fliken Återvinningscentral. Var så vänlig och sortera era släpvagnar innan ni kommer på återvinningscentralen, bind även fast ert avfall under transporten till återvinningen så vi slipper onödig nedskräpning i naturen.

 


Från den 2 maj gäller nya regler för byggande:

  • Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter.
  • Vissa arbeten kräver fortfarande att det görs en anmälan till kommunen, ex. vis eldstad, ändringar av en byggnad m.m.
  • Lite större projekt kräver att det finns en kontrollansvarig, KA, knuten till projektet (men oberoende).
  • Det krävs ett startbesked innan man får påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan.
  • Byggherren och KA m.fl. kommer att kallas till ett tekniskt samråd innan man kan få startbesked om det anses nödvändigt.
  • Byggnadsinspektörerna kommer i ökad utsträckning att göra arbetsplatsbesök.
  • Innan det som byggts tas i bruk måste byggherren ha fått ett slutbesked.
  • Innan ett slutbesked kan ges kommer byggnadsinspektören normalt att ha ett slutsamråd på bygget.
  • Sanktionsreglerna skärps. Ett svartbygge kan bli mycket dyrt. Att starta byggandet av ett normalt småhus utan startbesked kan kosta över 40 000 kr i sanktionsavgift.

Barn- och utbildning informerar

Kommunal vuxenutbildning
Kurser erbjuds på distans genom Lapplandsvux och Hermods. Ta kontakt med Lärcentrum om du funderar på yrkeskurser eller yrkesutbildning på gymnasial nivå.
Anmälan till vuxenutbildning görs till Åsele Lärcentrum.
Kontaktpersoner är: Brage Sundberg, tel. 0941-142 37 - Jeanette Olofsson, tel. 0941-142 38

Svenska för invandrare (SFI)
Kurser i SFI anordnas i Åsele. Anmälan görs till Komvux, Åsele Centralskola.
Ansvarig rektor för Komvux och SFI är Reinhold Näsström, tel. 0941-141 05.

Läsårstider 2011/12 för Åsele Centralskola och Fredrika skola:
Höstterminen 2011-08-22 – 2011-12-22. Vårterminen 2012-01-09 – 2012-06-08


Beslut i kommunfullmäktige 2011-05-16

Årsredovisning
Kommunfullmäktige har godkänt kommunstyrelsens årsredovisning för 2010 som uppvisar ett överskott med 2,6 miljoner för hela kommunkoncernen och 2,9 miljoner för kommunen.
Årsredovisningen är läsvärd och innehåller viktig information till medborgarna om kommunens verksamhet, ekonomi, måluppfyllelse, omvärldsanalys, framtidsutsikter mm.

Årsredovisningen kommer att läggas ut på kommunens hemsida www.asele.se och finns tillgänglig på kommunkontoret. Den kommer även att sammanfattas i en kortversion som finns tillgänglig på samma sätt som den fullständiga årsredovisningen.

Vindkraftspark vid Kvällåliden
Kommunfullmäktige har tillstyrkt en ansökan om att anlägga en vindkraftpark med 34 vindkraftsverk vid Kvällåliden, ca 5 km sydost Bomsjö i riktning mot Storsjö.

Vindkraftparken ligger i ett av de områden som kommunen i ”Vindkraftsplan – ett tillägg till ÖP” fastställt att markanvändningen lämpar sig för vindkraftsetablering, fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-28 § 41.

Länsstyrelsen kommer nu att fatta beslut om tillstånd för utbyggnaden som beräknas kunna påbörjas tidigast 2012.

Värdskap
Ett antal föreläsningar har genomförts under april i värdskap och bemötande. Ca 315 personer (10 % av medborgarna) har lyssnat på inspirationsföreläsningen av Annika Sandström, Region Västerbotten. Det kommer att göra skillnad!


Inspirerande dag på Folkets Hus

Den 7 maj kom ca 50 Åselebor och lyssnade på inspirerande föreläsningar om företagande och värdskap.

Bengt Jonsson berättade om Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat där Åsele förbättrat sitt resultat med 41 platser. Bertil Westerlund berättade om hur han tidigare jobbat som näringslivschef i
Dorotea och hur de gjort för att få ett bra företagsklimat.
Jörgen Stenberg som startade upp biltestverksamheten i Arjeplog berättade om sitt entreprenörsfyllda liv.

Under fikat underhöll folkdanslaget Björnlaget från Norsjö med dans och teatersketcher som visade hur viktigt det är med ett bra värdskap.
Dagen avslutades med en paneldebatt om både dagens teman och frågor från publiken.
Inspirationsdagen med föreläsare, dansare och konferencier Erik Norrman fick alla fina omdömen av publiken.


-- kommunvapen.gifÅsele kommun söker:

Teknisk chef tillsvidareanställning 100 %.
Tillträde efter överenskommelse.
Kontakt: Teknisk chef Lars-Ove Hedman 0941 – 140 42
Kommunchef Hans Nyman 0941 – 140 07.

Flyktingsekreterare visstidsanställning 100 %
Upplysningar: Socialas kansli 0941 – 140 20.

Sista ansökningsdag för bägge tjänsterna 2011-06-10.
Läs mer på www.asele.se

Särskild förordnad vårdnadshavare
Åsele kommun har avtal med Migrationsverket att ta emot
ensamkommande flyktingbarn.

För närvarande söker vi särskild förordnade vårdnadshavare för
ungdomar som har sitt boende i Åsele. Den särskild förordnade
vårdnadshavarens arbete är inriktat på att vara som en god förälder
till barnet, att stödja och hjälpa den unge fram till myndighetsdagen.
För mera upplysningar kontakta flyktingsekreterarna Ann-Katrin Barreby
0941-140 18 och Eva Söderqvist 0941-140 17.


-- aselemarknad.gif
Boende:
Har ni något boende att hyra ut under marknaden – hus,
lägenhet, rum, stuga eller husvagn? 

Marknadsprogrammet: Föreningar som vill ha med aktiviteter i
marknadsprogrammet, hör av er senast 13/6.

Kontakta Kultur- och fritidskontoret – Turistbyrån, tel. 0941 – 140 78,
e-post: turistinfo@asele.se.


-- Bibliotek.jpg
Sommarens öppettider på biblioteken

Åsele 13 juni – 9 september 2011, måndag och torsdag 14.00 – 18.00
onsdag och fredag 10.00 – 14.00. Stängt vecka 29.
Telefon: 0941 – 140 80

Fredrika 13 juni – 9 september 2011, tisdagar 10.00 – 14.00.
5 juli, 19 juli, 26 juli och 6 september har biblioteket stängt.
Telefon: 0943 – 102 24

VÄLKOMNA!
www.v8biblioteken.se

 


 

-- Stora bassängen
Åsele simhall är stängd fr.o.m. Pingstafton, 11/6.

 


 

Åsele kommun önskar alla en Trevlig Sommar!