"

Kommuninformation v 36 2011

Tidigare information hittar du under Kommun & Politik - Åsele kommun informerar.

Här under kan du läsa den senaste informationen.

Åsele Kommun informerar v. 36 2011

-- information-rubrik-top.gif

 

Barn och utbildning informerar

Gymnasial och grundläggande vuxenutbildning.
Samtliga kommuner i Västerbotten har tecknat ett samverkansavtal som innebär att det är möjligt att söka kurser i hela länet. Utbildningar och kursutbud finns på www.asele.se/vuxenutbildning.

Svenska för invandrare (SFI) anordnas vid Åsele Centralskola.

Kontakta Lärcentra på Folkets Hus om du önskar information om detaljerat utbildningsutbud, studietider, ansökningstider och former för studie-finansiering. Det finns även möjlighet att boka tid med studie- och yrkes-vägledare.
Ansökningsblanketter finns på www.asele.se/vuxenutbildning och kan även hämtas på Lärcentra.
Ansökningar skickas till: Åsele Lärcentra, Lillgatan 2, 919 32 Åsele.

Kontaktuppgifter Lärcentra:

Universitet/Högskola
Utbildningsledare   
Jeanette Olofsson
0941 - 142 38
jeanette.olofsson@asele.se
Vardagar 7.30 - 16.30
-- lärcentra.gif Komvux/studievägledning
Studie- och yrkesvägledare
Hanna Persson
0941 - 142 37
hanna.persson@asele.se
onsdagar 8.00 - 12.00

 

 


Välkommen till livet som student!
Alla nya och gamla studenter är välkomna
onsdag 21 september kl. 9.30 för visning av
lokaler & teknik samt information från Lärcentrum och biblioteket.

Vi bjuder på fika!


Kom ihåg! Höstens högskoleprov går av stapeln lördag 29/10 i Vilhelmina.
Sista anmälningsdag är 15 september.


Nya öppettider på biblioteken!
Måndag 12 september börjar våra "vintertider" på

Åsele bibliotek
Måndag  12 - 19
Tisdag    stängt
Onsdag  12 - 19
Torsdag  12 - 19
Fredag    10 - 12

-- Bibliotek.jpg

Fredrika bibliotek.

Tisdag     10 - 14

Torsdag  16 - 18

Vi kommer att börja med sagostunder på Åsele bibliotek för alla barn 0 - 5 år, torsdagar 10.00, med start 22 september. Välkomna!


Välkommen på höstens första företagarträff tisdagen 27/9 kl. 18.30 på Åsele Wärdshus. Se kommande annonsering.


Tekniska avdelningen informerar om snö och halka!

Vi vill med denna information berätta lite om snöröjningen för att Du ska få ökad förståelse för hur den sköts i vår kommun.
Snöröjningen och halkbekämpningen är en service vi tillhandahåller för Din trafiksäkerhet och framkomlighet, den påbörjas i regel vid 03 - 04 tiden.

Kommunen ansvarar för snöröjning i Åsele och Fredrika tätorter. Trafikverket (NCC Åsele) ansvarar för snöröjning av genomfartsvägen 92:an - Norra Vägen, Vilhelminavägen, Norrstrandsvägen- väg 90, vägen mot Kvällträsk - 557, Holmselevägen, Lyckselevägen, Strandvägen samt Umevägen.

Snöröjning utförs vid 6 cm snödjup och omfattar gator, parkeringar, skolor och fastigheter.

Hyvling/is rivning utförs kontinuerligt vid plogning eftersom plogbilen har ett underbett (hyvelblad) monterat under bilen.

Halkbekämpning utförs vid behov.

Gratis sandningssand! Fastighetsägare kan hämta sand vid Kommun-förråden i Åsele och Fredrika t.o.m. 30/10. Max 60 l per fastighetsägare.

Skador kan tyvärr inträffa vid snöröjning - staket, brevlådor, häckar mm. Ifall olyckan skulle vara framme skall fastighetsägaren snarast meddela tekn. avd. vad som inträffat. För att minimera skaderisken bör sopkärl förvaras en bit in på tomten, staket och häckar markeras ut med käppar.

Markeringskäppar kan erhållas gratis vid kommunförråden, max 5 st.
per fastighetsägare.

Är du säker på att Din granne vill ha Din snö..?
Enligt den lokala ordningsstadgan för Åsele kommun råder förbud att
föra ut snö och is från tomtmark till gatumark.
Ibland måste arbetet utföras under svåra väderleksförhållanden - sena
kvällar och tidiga morgnar. Underlätta för dem genom att tänka på hur
du parkerar bilen.
Vi kan inte lova att våra snöröjare kommer först till Dig efter ett snöfall
- men Du kan lita på att vi kommer!
 


 

Översiktsplan

Kommunens arbete med en ny översiktsplan har kommit igång. Kommunens politiker och intresserade skall med hjälp av studieförbunden i studiecirkelform arbeta fram kommunens visioner för vår kommun. Ta chansen och kontakta din politiker för att påverka inriktningen och visionerna för kommunens framtid.


 

Tack alla åselebor!

-- aselemarknad.gifVi vill tacka alla boende i Åsele för ert stöd till Åsele Marknad; alla som genom olika föreningar bidrar till att det blir en lyckad
marknad, till alla boende som står ut med de olägenheter som marknaden trots allt medför och till alla företagare som annonserar i vår marknads-tidning. Den sprids till omkring 140 000 hushåll i Västerbotten, Jämtland och Västernorrland och är vår viktigaste marknadsföringskanal.

För Åsele och dess innevånare är Åsele Marknad av mycket stor betydelse. Åsele Marknad omsätter i kommunen, alltså pengar som blir kvar i Åsele, omkring 60 miljoner kronor.

Planeringen för Åsele Marknad 2012 är redan igång. Har Du idéer, förslag, funderingar kring framtidens marknader är Du mycket välkommen med Dina synpunkter till oss. Du kan komma in på kontoret, och samtidigt få en kopp kaffe, ringa, mejla eller skicka vanlig post.

Oavsett på vilket sätt Du kontaktar oss är Du mycket välkommen med Dina synpunkter för att göra en bra Åsele Marknad ännu bättre.

Tack för i år.
Kultur/Fritid Åsele


Anhörigträff
Anhörigträff i samlingssalen på Åseborg tisdagen den
20 september kl. 14.00.
Anmälan görs till Kristina Bervelius tel. 0941 - 141 73
senast 16 september. Välkomna!
 


Åsele kommun söker gode män och vårdnadshavare

Åsele kommun har beslutat att öka mottagningen av ensamkommande asylsökande barn från och med den 1 september.
För att klara detta söker vi personer som är intresserade att ta på sig uppdrag som god man eller vårdnadshavare för barnen.

För mera upplysningar kontakta flyktingsekreterarna Ann-Katrin Barreby
0941 - 140 18, Eva Söderqvist 0941 - 140 17 eller Birgitta Forsberg-Reinegren 0941 - 140 52.
Eller någon av våra överförmyndare på telefon 0941 - 140 48.


Cirkulationsplats väg 90/92

-- cirkulationsplats.gifGrävningsarbeten för vatten och avlopp samt cykelbana över
bron startar under oktober månad.
Arbetet med själva rondellen kommer att påbörjas under
våren 2012.